Officiële opening MDCK door HKH Prinses Beatrix


Met het zetten van de gouden bouwsteen in een muur, opende Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix woensdagochtend 18 november in Hoofddorp het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Kennemerland (MDCK).

Vervolgens braken medewerkers van het MDCK door de muur naar buiten. De bouwstenen met wensen en ambities van alle genodigden, staan symbool voor alle organisaties die het centrum hebben opgebouwd om kindermishandeling te doorbreken. Om samen aan kinderen én hun gezin de hulp te geven die nodig is.

Janet van Bavel, projectleider van het MDCK: “Ik ben trots dat we dit met alle organisaties mogelijk hebben gemaakt. Het is echt in het belang van alle kinderen om vanaf het begin op één plek en als één team samen te werken. In het MDCK gebeurt dat en staat de veiligheid van het kind voorop. Ook kijk ik terug op een mooie opening door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix.”

Het MDCK is er voor kinderen en hun gezin die met (een vermoeden van) ernstige kindermishandeling te maken hebben. In het centrum werken verschillende organisaties samen onder 1 dak, zoals medische zorg, (jeugd)zorg en justitiële sector, om kindermishandeling snel te onderzoeken en te stoppen en de gevolgen van kindermishandeling te behandelen. Het centrum heeft de juiste expertise in huis, waardoor kind en gezin snel de juiste hulp krijgen, vanuit één behandelplan. Kinderen hoeven niet iedere keer opnieuw hun verhaal te doen. De zorg is rondom kind en gezin georganiseerd, in plaats van andersom.

Het MDCK in Hoofddorp is in Nederland het eerste centrum in deze vorm, omdat deze locatie beschikt over medische en forensische onderzoeksruimten, een kindvriendelijke studioverhoorkamer voor de politie, en ruimtes voor psychodiagnostiek en behandeling.

Het team in het centrum bestaat uit medewerkers van Veilig Thuis, Jeugdhulp, Jeugdbescherming, politie en jeugd- en volwassenenpsychiatrie. Het MDCK is gevestigd in het Spaarne Gasthuis Hoofddorp, zodat kinderartsen en zo nodig forensisch artsen direct in te zetten zijn. Ook zijn medewerkers van de Raad voor de Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie en Centrum Jeugd en Gezin direct beschikbaar als dat nodig is.

De kindvriendelijke inrichting van het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Kennemerland (MDCK) is mogelijk gemaakt door Dr. Hofsteestichting, Stichting ZaBaWas, Goede Doelen Stichting Talent.

Prinses Beatrix opent MDCK

Foto © Bastiaan van Musscher / Bmfotografie