Voor ouders


MDCK voor ouders

Als er sprake is van (mogelijke) kindermishandeling kan “Veilig Thuis” kind en gezin doorverwijzen naar het MDCK. Dit gebeurt als er ernstige signalen zijn dat de situatie voor het kind onveilig is. Het MDCK heeft tot doel om de signalen te onderzoeken en herstel te bevorderen. Zo snel mogelijk.

En wat gebeurt er dan met ouders en kind?

Om te beginnen hebben ouders en kind(eren) een gesprek met een medewerker van het MDCK. Over de verwijzing door Veilig Thuis. Daarna vullen de ouders vragenlijsten in. Soms vult ook het kind een vragenlijst in. Het kind heeft apart een gesprek met een hulpverlener.

Vaak wordt het kind ook lichamelijk onderzocht. Dat doet de kinderarts op het MDCK. Als het nodig is, vraagt het MDCK om extra informatie bij de huisarts, de school of andere instanties. De politie en Openbaar Ministerie kijken of er een strafrechtelijk onderzoek of een rechtzaak gestart moet worden. Het belangrijkste is altijd: wat is goed voor het kind?

Wat doet het MDCK verder?

Het MDCK geeft advies over de hulp die nodig is voor het kind en het gezin. En we zorgen ervoor dat de juiste hulp zo snel mogelijk geregeld is. Er wordt hiervoor één plan van aanpak gemaakt. Soms kan de hulp direct op het MDCK starten.

Als we de situatie voor het kind heel onveilig vinden, kunnen we de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen. Die kan onderzoeken of verplichte hulp beter is voor het kind.

Het MDCK wil bereiken dat kinderen zich weer veilig voelen. Zich gezond kunnen ontwikkelen. Daarom houdt het MDCK altijd in de gaten het gezin de afgesproken hulp ook echt krijgt. En of dat heeft geholpen.

Lees meer in de folder