Voor professionals


MDCK voor professionals
Uw zorgen over een kind of een gezin deelt u met Veilig Thuis of het MDCK. Veilig Thuis bekijkt of zij de situatie oppakt of doorverwijst naar het MDCK. In beide gevallen wordt direct actie ondernomen.

Snel hulp

Als er sprake is van (mogelijke) kindermishandeling kan “Veilig Thuis” kind en gezin doorverwijzen naar het MDCK. Dit gebeurt als er ernstige signalen zijn dat de situatie voor het kind onveilig is. Het MDCK heeft tot doel de signalen te onderzoeken, en herstel te bevorderen. Zo snel mogelijk.

Team specialisten

In het MDCK werkt een team van specialisten uit de medische zorg, de (jeugd)zorg, en de justitiële sector dagelijks om acute onveiligheid van kinderen en jongeren snel te onderzoeken, en hulp te bieden. Dit team bestaat uit onder andere:

  • Traumaspecialisten
  • Kinderartsen
  • Politie
  • Jeugd- en gezinsbeschermers
  • Medewerkers van Veilig Thuis
  • Volwassenen GGZ

Het team bekijkt wat kind en gezin nodig hebben en wat de volgende stap is. Nog dezelfde dag zetten we die volgende stap.

Vast contactpersoon

Binnen het MDCK hebben kind en gezin een vast contactpersoon. Na een melding of een doorverwijzing houdt deze contactpersoon de melder/verwijzer op de hoogte van de situatie.

Lees verder in de folder

Voor de kleinere kinderen is een aparte folder om uitleg te geven over het MDCK.  Bekijk de folder.